MARGHERITA


$15.00
V fresh mozzarella, tomatoes, balsamic, basil